Een gratis smartphone app voor iedereen

Neem contact op met uw naasten in geval van nood of om hen te verzekeren dat alles goed gaat.

Tele-Hulp biedt een smartphone-app voor uw private of professionele verplaatsingen. Daarmee kan de drager in geval van nood gelokaliseerd worden en staat hij/zij op elk moment virtueel in verbinding met zijn/haar naasten.

Deze gratis app is ideaal voor wie zich vaak moet verplaatsen, voor artsen met wachtdienst of voor kwetsbare mensen (handicap, ziekte enz).

Hoe werkt het?

Wordt u onwel, komt u ten val of doet er zich een andere noodsituatie voor, dan volstaat een druk op de rode knop van de app om een vooraf opgesteld sms’je te sturen naar de naasten van uw keuze.
Bent u op het moment van het versturen verbonden met een 3G, 4G of Wifi-netwerk, dan wordt de plaats waar u zich bevindt automatisch opgespoord en wordt de boodschap eveneens via e-mail verstuurd.

Downloaden

Gratis voor iedereen, geen invasieve reclameboodschappen, vertrouwelijkheid verzekerd.

Download via AppStore of Android Market