Tele-Hulp stelt een eenvoudige, efficiënte en betrouwbare service voor : bijstand van op afstand, waarbij de abonnee voortdurend in verbinding staat met zijn/haar netwerk van mantelzorgers via een systeem van tele-bijstand.

Een hele geruststelling voor de abonnee en zijn/haar naasten. Hij/zij kan 24/24 u in contact treden met een oproepcentrale bij een valpartij, angst, onwel worden of geweldpleging.

Indien nodig kan Tele-Hulp voor een snelle tussenkomst van de contactpersonen zorgen – of desgevallend van de hulpdiensten.

Dankzij het systeem kunnen abonnees in volmaakte gemoedsrust thuis blijven wonen, terwijl hun omgeving zich geen zorgen hoeft te maken.

De geboden service kan in elke omgeving toegepast worden (thuis, buitenshuis, in een serviceflat…), is technisch en financieel haalbaar en geeft alle betrokkenen dagelijks gemoedsrust.